گذر جریان حجیم الکتریسیته از نانولوله‌های کوتاه

محققین دانشگاه استنفورد نوعی نانولوله کربنی را به طور ۱۰ نانومتر تولیدکردند که می‌تواند جریان الکتریسیته را به‌خوبی از خود عبور دهد. نانولوله‌هایی به طول ۱۰ نانومتر و عرض ۲ نانومتر با خواص فلزی می‌توانند ۴ برابر بیشتر از نانولوله‌های بلندتر از خود و ۴۰۰۰