بازدید هیات نانوتکنولوژی آفریقای جنوبی از پژوهشگاه صنعت نفت

یک هیات شش نفره از کمیته نانوتکنولوژی آفریقای جنوبی (SANi) که برای تبادل نظر با ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و آشنایی با پتانسیل های ایران به کشورمان سفر کرده بود در تاریخ ۱۵ آذرماه ۱۳۸۳ پژوهشگاه صنعت نفت ایران بازدید کردند و به ارائه فعالیت های علمی خود در این پژوهشگاه پرداختند.