ساخت ترانزیستورهای نانولوله‌ای به کمک DNA

محققین مؤسسه علوم وایزمن در اسرائیل از قابلیت‌های خودآرایی DNA برای ساختن ترانزیستورهای اثر میدانی از نانولوله‌های کربنی استفاده کرده‌اند. ترانزیستورهای ساخته شده به این روش در مدارهای بسیار کوچک و سریع کامپیوتری مورد استفاده قرار خواهند گرفت. این روش نویدبخش مرتفع‌شدن مشکل تولید انبوه در زمینه تجاری‌سازی می‌باشد.