رشد مجدد اعصاب با استفاده از لوله‌های نانوالیافی

محققان دانشگاه ملی سنگاپور برای تسریع تولید مجدد اعصاب از لوله‌های نانوالیاف پلیمری استفاده کردند. این لوله‌ها به عنوان کانال‌های راهنما عمل کرده و در ۴۵ درصد نمونه‌ها باعث رشد مجدد اعصاب ‌گردیدند.