ارائه راهکارهای آموزشی برای دبیران جهت تدریس نانوتکنولوژی در سطح دبیرستان

با پشتیبانی دانشگاه مرکزی فلوریدا و مرکز آنالیز و فرآیند مواد پیشرفته در ایالات متحده، در دبیرستان Apopka در ایالت فلوریدا فعالیت‌هایی در زمینه تدریس نانوتکنولوژی در دبیرستانها آغاز شده است.