کارگاه ۴ روزه تحقیقات تک ملکولی در بیولوژی در کشور اتریش

هفتمین کارگاه سالانه‌ لینز با هدف بررسی تحقیقات تک ملکولی در بیولوژی و مطالعه علم نانو در تاریخ چهارم تا هفتم فوریه سال ۲۰۰۵ در دانشگاه لینز اتریش برگزار خواهد شد.