ساخت سوئیچ‌های مولکولی پایدار

محققان دانشگاه پنسیلوانیا، دانشگاه اورگان و دانشگاه رایس توانسته‌اند با تغییر دادن محیط سوئیچ مولکولی، سوئیچینگ الکتریکی مولکول‌ها را پایدارکنند.