گزارش سرمایه‌گذاری در حوزه نانو در سه ماه سوم ۲۰۰۴

سرمایه‌گذاران در سه ماهه سوم سال۲۰۰۴، مبلغ ۷/۲۶۷ میلیون دلار در ۳۵ شرکت فعال در حوزه MEMS، میکروسیستم‌ها و ‌نانوتکنولوژی سرمایه‌گذاری نموده‌اند.