همایش ایده پردازی و خلاقیت در فناوری نانو در دانشگاه امیرکبیر

با توجه به نقش و اهمیت ایده پردازی و خلاقیت در فناوری نانو، در ۸ دی ماه ۱۳۸۳ در دانشگاه امیر کبیر برگزار می شود.