معرفی وب سایت نانوفروم

شبکه توسعه و فناوری نانو که توسط اتحادیه اروپا تأسیس شده است منبع جامعی از اطلاعات مرتبط با فناوری نانو‌ (در تمامی حوزه‌ها) برای انجمن‌های کسب و کار، دانش و اجتماعی و … فراهم کرده است. در این راستا عمده‌ترین ابزار موجود در این زمینه سایت www.nanoforum.o