مدار کنترلی برای تولید ابررایانه‌های آینده در فنلاند

این مدار سرعت محاسبه و کارآیی عملیات کامپیوترهای کوانتومی را در دماهای بسیار پایین بهبود می‌بخشد. کامپیوترهای کوانتومی برای اینکه درست کار کنند، به دمای مشخصی درحدود ۲۷۳- درجه سانتیگراد نیاز دارند.