درمان پوسیدگی دندان‌ها به کمک نانوذرات

روش جدیدی برای درمان پوسیدگی دندان‌ها عرضه شده است که نیاز به استفاده از هر گونه تزریق و یا کار با ابزارهای دندانپزشکی از جمله مته را مرتفع می‌سازد.