رشد نانوسیم‌های فسفید ایندیوم بر روی سیلیکون

محققان هلندی برای نخستین بار توانستند نانوسیم‌های فسفید ایندیوم را به صورت هم‌جهت برروی بستر سیلیکون و ژرمانیوم رشد دهند.