کوچک‌ترین ترانزیستور نانولوله‌ای جهان

مؤسسه فناوری اینفینیون در تلاش‌های پی‌گیر خود برای ساختن ساختارهای کوچک‌تر و قدرتمند‌تر در صنعت تولید مدارهای مجتمع، در آزمایشگاه مونیخ به دستاوردی نوین نائل شد.