اثبات بی‌خطر بودن ژل ضد ویروس VivaGel در مطالعات بالینی

شرکت Starpharma اخیراً نتایج کامل بررسی‌های بالینی محصول تجاری خود را با نام VivaGel (SPL7013Gel) جهت استفاده به عنوان پماد واژینال ضد ویروس ایدز ارائه کرده است. بر اساس این نتایج محصول مذکور بی‌ضرر و مناسب برای استفاده در انسان است.