رفع مشکل خوردگی فلزات به کمک مدل‌های نانومتری

تحقیقات دانشمندان دانشگاه کالیفرنیای شمالی (USC) باعث افزایش ایمنی سفرهای هوایی می‌شود. آنها در حال بررسی نقایص ناشی از خوردگی در فلزات مورد استفاده در صنایع هوافضا، دریایی و … می‌باشند و این در حالی است که انتظار می‌رفت این فلزات توانایی و عملکرد بسیار بالایی داشته باشند.