طراحی لباسهای جدید دارای بافته‌های هوشمند با به‌کارگیری نانوتکنولوژی

.شرکت Sensatex با کارکردن بر روی لباس‌های افراد نظامی، پزشکان و کارکنان در مواقع اضطراری، لباسی به نام «پیراهن هوشمند» طراحی کرده است که دارای سیم‌های بسیار ریز میکروسکوپی درون بافت پارچه می باشد. مسائل حیاتی همانند ضربان قلب، تنفس، دمای بدن، سوخت و ساز، چربی بدن و میزان تابش خارجی و UV را می‌توان ازطریق خود این پیراهن به پزشکان منتقل کرد.