ساخت نمایشگرهای تلویزیونی تخت ارزان‌تر از پودر الماس

نمایشگرهای تلویزیونی بزرگ و گرانقیمت با دستاورد جدید تحقیقات مشترک دانشگاه بریستول و شرکت نانوتکنولوژی پیشرفته (AN) در راستای رسیدن به تکنولوژی نمایشگرهای ساخته‌شده از پودر الماس به دست فراموشی سپرده خواهند شد.