حرکت یک موتور مولکولی در دو جهت

محققین دانشگاه Edinbargh موتور مولکولی را ساخته‌اند که می‌تواند مانند موتورهای مولکولی بیولوژیکی که در بسیاری از فرآیند‌های زیستی وجود دارند، در جهت‌های متفاوتی بچرخد.