استفاده از زیست تراشه‌‌ها برای تشخیص ویروس‌ های منفرد

گروهی از محققان دانشگاه‌ هاروارد شناساگری از ترانزیستورهای نانوسیمی ساخته‌اند که می‌تواند ویروسهای مختلف را به سرعت در نمونه‌های آزمایشگاهی شناسایی کند.