برگزاری نمایشگاه بین المللی فناوری های پیشرفته در تبریز

این نمایشگاه در ۶ اردیبهشت ۱۳۸۴ در محل نمایشگاه بین المللی تبریز برگزار می شود. برگزارکنندگان نمایشگاه یکی محورهای مهم آن را فناوری نانو اعلام کرده اند. برای کسب اطلاعات بشتر به آدرس اینترنتی زیر مراجعه کنید:http://www.irhitech.com