سخنان آقای خاتمی رئیس جمهور در پنجمین جلسه ستاد

خوشحالم که ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو کارهایش را انجام داده و این دومین جلسه‌ای است که با حضور بنده ترتیب داده شده است. من از ابتدای حضورم در ریاست جمهوری به نظرم می‌آمد که با توجه به وضعی که دنیا دارد و پیش می‌رود و نیز مزایای نسبی که ایران دارد از نظر