ساخت ابزاری منحصر به فرد برای بررسی سه بعدی نانوساختارهای سه بعدی

میکروسکوپ‌ روبشی LEAP که توسط شرکت تجهیزات علمی Imago ساخته شده و به مرحله تجاری رسیده است، می‌تواند بازار جهانی تصویرسازی سه بعدی و تحلیل ابعاد اتمی را به خود اختصاص دهد.