ساختار Shish-kebab در مقالات مرتبط با نانوتکنولوژی

بر اساس مطالعه انجام شده، و با جستجوی عبارت – Shish-kebab – در پایگاه داده ISI، ۶۵ مقاله در این زمینه یافت شد که ۷ مورد از آن‌ها مربوط به مطالعات مقیاس نانو می‌باشد. به نظر می‌رسد که اساس نامگذاری این ساختار، شباهت آن به – کباب ترکی – است.