ورود فناوری نانو به سنگاپور

در این گزارش به برخی از نکات برجسته و عمده مطرح‌شده در کنگره جهانی اقتصاد نانو اشاره شده است. این کنگره در تاریخ ۱۳و ۱۴ اکتبر ۲۰۰۴ (۲۲ و۲۳ مهر ۸۳) در مرکز همایش‌های بین‌المللی سنگاپور برگزارشد.