تدریس فناوری نانو در سطح دبیرستان‌های آمریکا

با پشتیبانی دانشگاه مرکزی فلوریدا و مرکز آنالیز و فرآیند مواد پیشرفته در ایالات متحده، فعالیت‌هایی در زمینه تدریس فناوری‌نانو در دبیرستان‌ها آغاز شده است. همچنین گروه فناوری‌نانو (TNTG) تمرکز خود را بر توسعه برنامه‌های درسی فناوری‌نانو قرار داده است.