ساخت استخوان‌های مصنوعی جدید

دکتر سامیتا بوز و همسرش دکتر آمیت باندوپادهیا (هر دو از دانشگاه ایالتی واشنگتن) در نظر دارند استخوان‌هایی بسازند که بیشترین مطابقت را با خواص فیزیکی، مکانیکی و زیستی استخوان‌های طبیعی داشته باشند.