امکان شناسایی یک ویروس به کمک نوسان‌گرهای کوچک

محققان دانشگاه کرنل توانستند با به کارگیری ابزاری کوچک به طول شش میکرو متر، حضور تعدادی ویروس را شناسایی کنند. آنها معتقدند که این ابزار حساسیت کافی برای شناسایی حتی یک ویروس را داراست.