ابداع جزء اصلی تراشه‌های نوری

محققان دانشگاه کرنل برای اولین بار موفق به اختراع دستگاهی شده‌اند که به کمک آن می‌توان با استفاده از حتی یک پرتوی نوری ضعیف، قطعه دیگری را که روی یک سطح سیلیکونی قرار دارد روشن یا خاموش نمود. این کار در توسعه نسل آینده میکروتراشه‌های فوتونیکی که در آنها نور به ‌جای الکترون عمل می‌کند، نقشی کلیدی خواهد داشت.