اختراع نانوکابل‌های چند منظوره

نانوکابل‌های ریز احتمالاً بخش‌های اصلی آشکارکننده‌های سم، پیل‌های خورشیدی کوچک شده و تراشه‌های رایانه‌ای قدرتمند را تشکیل خواهند داد. مهندسان شیمی دانشگاه کالیفرنیا در دیویس طی تحقیقی که به سرپرستی پیتر استروئیو- استاد مهندسی شیمی و علوم مواد- انجام شد به روش ساخت این نانوکابل‌ها پی بردند.