تولید رایانه‌های کوچک‌تر با استفاده از نانوساختار گرافیتی

محققان دریافتند که الکترون‌ها در گرافیت بدون پراکندگی (scattering)، در فواصل زیر میکرونی حرکت می‌نمایند. این ویژگی، خصوصیت مهم ترانزیستورهای سویچینگ فوق‌سریع می‌باشد. ترانزیستورهای کوچک‌تر منجر به کوتاه‌ترشدن مسیر حرکت الکترون‌ها برای خاموش و روشن‌کردن وس