ساخت سوئیچهای اتمی از نانوسیم‌ها

محققین ژاپنی یک سوئیچ مکانیکی را در ابعاد نانو ساخته‌اند که می‌تواند نهایتاً جانشین خوبی برای سوئیچ‌های نیمه‌هادی در وسایل الکترونیکی آینده باشد. پیش بینی می شود این کلیدهای جدید بتوانند با سرعتی حدود یک گیگاهرتز کار کنند.