گزارش ششمین جلسه ستاد

در این جلسه گزارش عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، علوم، تحقیقات و فناوری و نفت ارائه گردید. انجمن نانوفناوری ایران نیز گزارشی از فعالیت‌های خود ارائه نمود.