نخستین جشنواره سراسری هنر و تکنولوژی

نخستین جشنواره سراسری هنر و تکنولوژی به همت شبکه تحلیلگران تکنولوژی ایران اردیبهشت‌ماه سال آینده برگزار می‌شود.