استفاده از پلیمرهای درخشان در مطالعات دارویی

بعد از سه سال تحقیق و پژوهش پروفسور ژلینک موفق به ساخت پلیمری گردید که به دیواره سلول‌ها متصل می‌شود و در پاسخ به رویدادهای درون‌سلولی تغییر رنگ می‌دهد. او این پلیمرها را نانولامپ نام نهاده است