کتاب مبانی علم سطح در نانوفناوری

جلد اول کتاب مبانی علم سطح در نانوفناوری، نوشته دکتر هادی سوالونی توسط انتشارات دانشگاه تهران منتشر شد. این کتاب در سه جلد تهیه شده است. جلد اول آن – فیزیک سطح، فصل مشترک و لایه‌های نازک – در ۱۳ فصل به بررسی جنبه‌های تجربی و نظری فیزیک سطح و فصل مشترک