نانوتوربین گازی

محققان دانشگاه چانگ – آنگ در کره جنوبی چگونگی استفاده از نانولوله‌ها را برای ساخت یک توربین گازی نانومتری بررسی کرده‌اند.