به دام انداختن هیدروژن درفولرن‌ها

محققان دانشگاه کیوتو موفق شدند یک مولکول هیدروژن منفرد را درون یک فولرن کربنی به قطر ۷/۰ نانومتر به دام اندازند.