نانولوله‌های خالص

محققان دانشکده فیزیک دانشگاه آکسفورد، روش جدیدی را برای خالص‌سازی نانولوله‌های کربنی و خالص‌سازی و جداسازی انواع نانولوله‌های نیمه‌هادی از نانولو‌له‌های کربنی تک‌دیواره فلزی ارائه نموده‌اند