تأیید اولین داروی مبتنی بر نانوذرات توسط FDA

داروی تجاری Abraxane اولین داروی فاقد حلال حاوی نانوذرات پاکلی تاکسل متصل به آلبومین است که نیاز به هیچ پیش‌درمانی ندارد و سرعت پاسخ‌دهی آن دو برابر داروی تجاری تاکسول در درمان سرطان پیشرفته پستان است