استفاده از نوعی غشاء جدید در ساخت پیل‌های سوختی

در ماه اکتبر شرکت مانتین‌ویو (Mountain view) اعلام کرد که به نوعی غشای پلیمری هیدروکربنی دست یافته که می‌تواند در رطوبت کم و گرمای بالا، بین ۱۰ تا ۱۵ درصد بیشتر از غشاهای پرفلورینی فعلی کارآیی داشته باشد.