ساخت حسگرهای مغناطیسی مقیاس تراشه‌ای

محققان مؤسسه استاندارد و تکنولوژی (NIST)، یک حسگر مغناطیسی کم مصرف به اندازه یک دانه برنج ساخته‌اند که می‌تواند تغییرات بسیار کوچک میدان مغناطیسی (درحد ۵۰ پیکوتسلا یعنی یک میلیون برابر ضعیف‌تر از میدان مغناطیسی زمین) را شناسایی کند