چرخش نانوپره‌های فلزی در چند جهت

یک تیم تحقیقاتی کانادایی با استفاده از نانومیله‌‌های فلزی که حدود ۵۰۰ برابر نازک‌تر از تار موی انسان هستند، پره‌های کوچکی ساخته‌‌اند