آشنایی با ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در پاییز ۱۳۸۲، پیرو دستور جناب آقای خاتمی، ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در مورد توجه جدی به فناوری نانو و برنامه­ریزی برای توسعه آن تشکیل شد. وظیفه اصلی این ستاد، تعیین مسیر حرکت و اولویت­های ملی کشور، رفع موانع در زمان اجرا