استفاده از حسگرهای ویژه برای جراحی قلب جنین

شرکت Verimetra و تیم پزشکی و رباتیک دانشگاه پیتزبورگ آمریکا آزمایش ابزار جدیدی را آغاز کرده‌اند که منشاء تحول عظیمی در جراحی‌های جنینی خواهد بود.