همکاری تجاری شرکتهای سازنده پلیمرها و نانولوله ها

شرکت‌های CNI و Kostat برای توسعه و تجاری‌سازی پلیمرهای رسانای مورد استفاده در مدارهای الکترونیکی، نوارهای نقاله و دیگر محصولات الکترونیکی، یک توافقنامه همکاری امضاء کردند