تصفیه هوای اتاق خودروها

به گفته سازمان آمریکایی EPA گازهای آلاینده‌ای که وسایل نقلیه موتوری آزاد می‌کنند مسبب نیمی از سرطان‌های منتسب به عوامل خارجی هستند.