چشم انداز نانوالکترونیک و نانوبیوتکنولوژی در اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۲۰

سران اروپا در جلسه ماه مارس ۲۰۰۲ که در بارسلون تشکیل شد، هفتمین برنامه تحقیق و توسعه اروپا ( FP7 ) را تصویب کردند که طی آن افزایش درصد بودجه سالانه تحقیقات در سال‌های ۲۰۱۰-۲۰۰۶ تا مرز ۱۰ میلیارد یورو و افزایش سرمایه‌گذاری ۳ درصدی در این زمینه پیش‌بینی شده