نانوپوششها؛ خواص، روشهای تولید و کاربردها

به طور کلی پوشش‌دهی ابزارآلات، برای بهبود خواص آنها انجام می‌شود و از آنجایی ‌که نانوتکنولوژی، کنترل رفتار و خصوصیات مواد در مقیاس نانو، برای بهره‌برداری بهتر است روی این مقوله نیز، در نانوتکنولوژی تحقیقات فراوانی انجام شده است که تعداد زیادی از این تحقیق