کامپوزیت‌های پلیمری- نانوبلوری برای تشخیص نور مادون‌ قرمز

– محققان دانشگاه تورنتو در کانادا بر این باورند که برای اولین بار دردنیا یک وسیله فتوولتایی را با فرایند محلول ساخته‌اند که به نور مادون قرمز پاسخ می‌دهد. این پیل‌ها می‌توانند بهره تبدیل انرژی خورشیدی را به انرژی الکتریکی افزایش دهند